FEDERACIÓN PREDIF ILLES BALEARS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA

Predif-ib zajmuje się opracowaniem działań szkoleniowych skierowanych do różnych grup docelowych, takich jak technicy socjomedyczni i studia podyplomowe związane z promocją autonomii osobistej, organizator trzech edycji konferencji „Dobre praktyki w zakresie autonomii osobistej”, warsztaty na rzecz promocji zdrowia i zapobieganie wypadkom i patologiom związanym z niepełnosprawnością fizyczną. Ponadto organizacja prowadzi różne działania szkoleniowe związane z pośredniczeniem pracy, poszukiwaniem zatrudnienia oraz podnoszeniem kompetencji zawodowych.


ATHENS ASSOCIATION OF ALZHEIMER’S DISEASE & RELATED DISORDERS AAADRD

Ateńskie Stowarzyszenie Choroby Alzheimera i Zaburzeń Pokrewnych jest organizacją non-profit założoną w 2002 roku przez opiekunów osób z demencją i pracowników służby zdrowia zainteresowanych chorobą Alzheimera (AD). Jego celem jest promowanie świadomości, opieki i wsparcia dla wszystkich w jakikolwiek sposób związanych z tą chorobą. Obecnie Stowarzyszenie liczy 4.800 oficjalnych członków, zatrudnia 55 pracowników służby zdrowia i 43 aktywnych wolontariuszy i jest prowadzone przez 7-osobowy zarząd.


TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOL

Tallin Health Care College, zarządzany przez Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych, jest uniwersytetem nauk stosowanych zapewniającym formalną edukację w szerokim zakresie zdrowia i opieki społecznej. Ponadto realizuje działania w zakresie badań stosowanych i rozwoju w celu promowania zawodów; kształcenia i doskonalenia zawodowego. Na poziomie wyższym kształci się 1800 studentów, a na poziomie zawodowym 340. TTHK posiada jednostki strukturalne w Tallinie i Kohtla-Järve (wschodnia część Estonii). Wydział Edukacji Zawodowej kształci pracowników opieki, techników ratownictwa medycznego, opiekunów dzieci, pracowników klienta dla osób z problemami zdrowia psychicznego, specjalistów ds. sterylizacji oraz techników urządzeń pomocniczych. Wydział Edukacji Zawodowej ma ścisłe kontakty z różnymi szpitalami i domami opieki w całej Estonii i jest nie tylko dostawcą edukacji, ale jest również związany z pracami rozwojowymi w danej dziedzinie. TTHK zainicjowała coroczną konferencję dla pracowników opieki, wydała podręczniki i zainicjowała konkurs umiejętności dla pracowników opieki.


FUNDACJA „MALOPOLSKA IZBA SAMORZADOWA”

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa (Fundacja MIS) została utworzona w 2015 roku przez grono profesorów dwóch krakowskich uczelni – Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego – wybitnych specjalistów w dziedzinie prawa, zarządzania i finansów publicznych. Celem Fundacji MIS jest reprezentowanie interesów samorządu terytorialnego w Polsce, upowszechnianie samorządności i społeczeństwa obywatelskiego oraz profesjonalizacja zarządzania w administracji samorządowej oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. MISJĄ Fundacji jest DIALOG, PROFESJONALIZM I ROZWÓJ, przede wszystkim w obszarze edukacji członków społeczności lokalnych, głównie dorosłych oraz profesjonalizacji usług społecznych służących poprawie jakości życia mieszkańców społeczności lokalnych. Działania Fundacji MIS opierają się m.in. na wdrażaniu we współpracy z partnerami publicznymi, społecznymi i biznesowymi modelowych rozwiązań w edukacji, zarządzaniu, obszarze usług społecznych, a także nowego podejścia do świadczenia usług na rzecz różnych grupy społeczne. Fundacja realizuje projekty edukacyjne i społeczne mające na celu rozwój i doskonalenie kompetencji osób i grup, organizacji publicznych i biznesowych ważnych z punktu widzenia wyzwań rozwojowych, w oparciu o koncepcję uczenia się przez całe życie.


MEDIA CREATIVA 2020, S.L.

MC2020 to efekt ponad 20-letniego doświadczenia, wyzwań i lekcji wyniesionych z interdyscyplinarnej grupy profesjonalistów, których łączy wspólna pasja: innowacja edukacyjna. MC2020 pracuje nad wniesieniem wartości do środowisk uczenia się, badając, projektując i rozwijając różne programy szkoleniowe, inspirowane innowacyjnymi metodologiami i podejściami pedagogicznymi, takimi jak opowiadanie historii (w tym cyfrowe opowiadanie historii), szkolenie oparte na problemach, grywalizacja, uczenie się oparte na grach itp.


COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS SOCIETA COOPERATIVA PER AZIONI

COOSS to włoska prywatna organizacja non profit, której głównym celem jest wspieranie integracji osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji poprzez świadczenie usług socjalnych, pomocowych, opiekuńczych, edukacyjnych i szkoleniowych oraz proponowanie interwencji w celu zaspokojenia różnych potrzeb społeczności lokalnej. Utworzony w 1979 r. COOSS liczy obecnie ponad 2900 pracowników i obsługuje ponad 7.400 użytkowników, wśród których znajdują się osoby starsze, niepełnosprawne, upośledzone umysłowo, nieletni, młodzież uzależniona od narkotyków, migranci.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su navegación.

Si continúa navegando o pulsa el botón ACEPTAR, consideramos que acepta nuestra política de cookies. Leer más.

ACEPTAR
Aviso de cookies