Czym jest opieka skoncentrowana na ludziach i dlaczego jest ważna?

Na szczęście koncepcja osób niesamodzielnych zmieniła się na przestrzeni dziejów pozytywnie i obecnie grupa ta ma odgrywać możliwie najbardziej jednolitą rolę w społeczeństwie.

Chociaż definicja osób niesamodzielnych może różnić się w zależności od kraju, w przypadku projektu IntegraCare użyjemy odniesienia z hiszpańskiego prawa dotyczącego promocji autonomii osobistej oraz opieki nad osobami w sytuacjach ich niesamodzielności. Zgodnie z nią definiujemy tę zbiorowość jako każdą osobę, która z przyczyn wynikających z wieku, choroby lub niepełnosprawności, cierpi na brak lub utratę autonomii fizycznej, umysłowej, intelektualnej lub sensorycznej i potrzebuje wsparcia.

Światowa Organizacja Zdrowia wezwała do zmiany paradygmatu finansowania, obsługi i świadczenia usług zdrowotnych w swojej „Globalnej strategii zintegrowanych usług zdrowotnych skoncentrowanych na człowieku 2016-2026”. Aby sprostać niektórym z najpilniejszych wyzwań stojących przed systemami opieki zdrowotnej na całym świecie, takich jak starzenie się populacji, urbanizacja i globalizacja niezdrowego stylu życia, konieczne było wdrożenie podejścia opieki skoncentrowanej na osobie na poziomie międzynarodowym. Rozprzestrzenianie się chorób niezakaźnych, chorób psychicznych i urazów; niewystarczający dostęp do systemów opieki zdrowotnej; oraz brak odpowiedzialności usługodawców z minimalnymi możliwościami zapewnienia jakości leczenia odpowiadającego potrzebom i preferencjom ich klientów.

W tym kontekście promowanie autonomii osobistej bezpośrednio odnosi się do włączenia osoby niesamodzielnej (w tym we wszystkich dziedzinach życia), co powinno być wspierane poprzez programy poprawiające zdolność funkcjonalną (fizyczną, poznawczą, psychoafektywną i społeczną) oraz działania eliminujące bariery, które utrudniają samodzielne życie. Skuteczność tego systemu wymaga stworzenia warunków, usług itp., które mogą przyczynić się, poprzez odpowiednią stymulację osoby do promowania inicjatywy, ustalenia osobistych celów i uczestnictwa w działaniach na rzecz ich osiągnięcia, które pomogą osobie zaufać samej sobie oraz doceniać jej/jego osiągnięcia i wzmocnić samoregulację w życiu.

Opieka socjalno-zdrowotna dla osób niesamodzielnych przez długi czas opierała się na definicji „potrzeby” stosowanej przez te osoby. Krytyczne skupienie się na osobie jest skierowane na osiągnięcie zmian we wszystkich aspektach jakości życia i dobrostanu osoby, w oparciu o pełne poszanowanie jej integralności i wolności, jej pragnień i preferencji oraz licząc na jej skuteczne zaangażowanie się.

Koncepcja zintegrowanej opieki skoncentrowanej na osobie jest wskaźnikiem jakości i dąży do osiągnięcia najwyższego poziomu włączenia osób o różnorodności funkcjonalnej, odzwierciedlonej w promocji autonomii osobistej, promocji aktywnego i zdrowego życia osób niesamodzielnych. Jednak rzeczywistość zwykle nie opiera się na tych podejściach, głównie dlatego, że każdy profesjonalista, który pomaga osobie niesamodzielnej jest specjalistą w swojej dziedzinie (psychologowie, pracownicy socjalni, fizjoterapeuci, pielęgniarki, lekarze itp.) i stara się polepszyć życie podopiecznego z tego punktu widzenia. Będąc profesjonalistami pracującymi w tej samej organizacji lub profesjonalistami, którzy świadczą usługi osobie niesamodzielnej z niezależnych organizacji, tylko zintegrowane podejście skoncentrowane na osobie i koordynacja działań może doprowadzić do rzeczywistego włączenia tych osób we wszystkie sfery życia.

Grupa docelowa to:

  • Pracownicy służby zdrowia/opieki społecznej i wolontariusze: wszystkie osoby, które zawodowo lub jako wolontariusze pracują z osobami niesamodzielnymi (osobami niepełnosprawnymi, osobami starszymi, osobami poważnie chorymi, itp.)
  • Organizacje opieki zdrowotnej i opieki społecznej
  • Trenerzy pracowników opieki zdrowotnej i opieki społecznej: trenerzy ci będą również bezpośrednimi użytkownikami programu szkoleniowego.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su navegación.

Si continúa navegando o pulsa el botón ACEPTAR, consideramos que acepta nuestra política de cookies. Leer más.

ACEPTAR
Aviso de cookies