IntegraCare eesmärk on väöja töötada koolitusprogramm, mis võimaldab erinevatel praktikutel olla motiveeritud kombibeeritud lähenemisviisi korral (silmast silma, veebipõhine). Peamised küsimused, mida IntegraCare puudutab:

  • edendada abivajaja autonoomiat aktiivses ja terves elus
  • Võimestada tervishoiu ja sotsiaalvldkonna praktikuid, kes töötavad haavatavate ja erivajadustega inimestega kasutades kriitiliselt persoonikeskset lähenemist.
  • Tõsta teadlikkust, et saadakse aru seoses integreeritud persoonikeskses hoolduses ja abivajaja elukvaliteedi vahel ning selle põhidomensiooni: emotsionaalne heaolu, isikutevahelised shted, materiaalne heaolu, isiklik areng, füüsiline heaolu, enesemääratlus, sotsiaalne kaasatus ja õigused.

Projektis on oluline erinevate riikidevaheline strateegia. Seega, IntegraCare ühendab erinevad riiklikud tegelikkused üldise eesmärgiga: persoonikeskse lähenemise rakendamine. Projekti kasu väljendub ka interdistsiplinaarses lähenemises ning erineva taustaga parterite osalmises. See võimaldab ühendada reaalusesd ning jagada erinevaid edulugusid, rikastades tulemust ülekantava kogemse näol.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su navegación.

Si continúa navegando o pulsa el botón ACEPTAR, consideramos que acepta nuestra política de cookies. Leer más.

ACEPTAR
Aviso de cookies