Mis on inimesekeskne hooldus ja miks on ta oluline?

Abivajaja inimese kontseptsioon on ajalooliselt edukalt kulgenud ning tänasel päeval on sellel grupil oluline roll ühiskonnas

Kuigi abivajaja inimese määratlus on riigiti erinev, siis IntegraCare projektis tugineme Hispaania seadusele “Isikliku autonoomia ja hoolduse edendamine abivajajajte inimeste korral”. Tuginedes eelöeldule, on IntegraCre projektis abivajaja inimene see, kes tulenevalt vanusest, haigusest või puudest ja kellel on piiratud või puudub täiesti füüsiline, vaimne, íntellektuaalne või sensoorne autonoomia ja kes vajavad teiste inimeste toetust või olulist abi, igapäevaelu toimingutes või intellekti puude või vaimuhaiguse korral teistsugust toetust, et tagada personaale auotnoomia.

Maailma Tervishoiu Organisatsioon “Integreertitud persoonikeskse tervishoiuteenuse strateegia 2016 – 2026” viitab paradigmaatilisele muutusele tervishoiuteenuste finantseerimise, korraldamise ja tagamise küsimustes. Selleks, et toime tulla erinevate probleemidega nagu näiteks vananev ühikskond, linnastumine, ebaterve elustiili globaliseerumine on nõutav persoonikeskne lähenemine rahvusvahelisel tasandil. Mittenakkuvate haiguste, psüühikahäirete ja traumade levik; ebapiisav tervishooiuteenuse kättesaadavus; ebapiisav arv tevishoiteenuste pakkujaid, et tagada minimaalne kvaliteet, mis vastaks vajadustele ja eelistustele.

Eelnevat silmas pidades on isiku autonoomia edendamine otseselt seotud abivajaja kaasamisega (kõigis eluvaldkondades). Kaasamist toetatakse erinevate programmidega, mis parendavad funktsionaalset võimekust (füüsiline, kognitiivne ja sotsiaalne) ja tegevustega, mis vähendavad isesieva elu bärjääre. Süsteemi efektiivus eeldab selliste tingimuste ja teenuste loomist, mis piisavalt stimuleerib inimest võtma initsiatiiv, seadma oma eesmärgid ja osalema eesmärkide saavutamist eeldatavates tegevustes. Sellised programmid ja tegevused aitavad suurendada inimese usku endasse ja väärtustab oma saavutusi ning arendab enseregulatsiooni kogu oma elu jooksul.

Abivajaja hooldus on siiamaani baseerunud mõistel inimeste vajadused. Persooni kriitiline fookus on suunatud muutuste saavutamisse kõigis elukvaliteedi valdkondades ja mis lähtub austusest inimese väärikusse ja vabadusse arvestade tema soove ja eelisutsi ning kaasates neid.

Integreeritud persoonikeskne hoolduse kontseptsioon on kvaliteedi indikaatoriks ning püüdleb sinna poole, et saavutatakse maksimaalne abivajajate kaasamine ning mis peegeldub isiku autonoomia edendamisel. Kuid paraku tegelikkus tihti ei lähtu eelnimetatud kontseptsionist. Peamine põhus on selles, et abivajajat toetav professionaal on kompetentne oma valdkonnas (psühholoog, sotsiaaltöötaja, füsioterapeut, õde, arst jne) ja soovib tõsta elukvaliteeti oma vaatenurgast lähtuvalt. Ainult integreeritud persoonikeskne lähenemine ja erinevate tegevuste koordineerimine viib kaasamiseni.

Sihtrühmad:

  • Tervise- ja sotsiaalvaldkonna professionaalid ja vabatahtlikud: kõik, kes kas professionaalsel tasandil või vabatahtlikult töötavad abivajajatega (erivajadusega inimesed, eakad, väga haiged jne)
  • Tervise- ja sotsiaalvaldkonna organisatsioonid
  • Tervise ja sotsiaalvaldkonna koolitajad: koolitajad on programmi otsesed kasutajad

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su navegación.

Si continúa navegando o pulsa el botón ACEPTAR, consideramos que acepta nuestra política de cookies. Leer más.

ACEPTAR
Aviso de cookies